پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) - 56 اسلاید

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

پول شما و زندگی شما

http://korea.sellfile.ir/

مراحل فرمولاسيون ديفرانسيلی

1- شناخت دقيق سيستم مانند حدود ابعاد، دامنه بزرگی پارامتر ها و ... .

فرض کنيد که کليه مشخصات اين کره از قبيل طول شعاع، مقدار دمای اوليه و ... مشخص می باشد.

2- شناخت دقيق خصوصيات فيزيکي و ترموفيزيکي مثل چگالي، K، Cp، ويسکوزيته و ... .

فرض کنيد که کليه مشخصات ترموفيزيکی از قبيل K، Cp، h و... برای اين سيستم مشخص می باشد.

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

4- تعيين سيستم مورد مطالعه که از آن به عنوان المان يا المان گيري ياد مي کنيم.

توجه داشته باشيد که المان انتخاب شده بايد داراي سه ويژگي باشد:

الف) کليه متغيرهاي مستقل مسئله در المان لحاظ گردد .

ب) هم مختصات با سيستم باشد. مثلا در مختصات کروي المان پوسته کروي و در استوانه پوسته استوانه اي مي باشد.

ج) در جاهاي عمومي سيستم قرار داشته باشد و در نقاط خاص مثل مرکز، روي سطح و گوشه ها که داراي شرايط ويژه هستند، نباشد.

با توجه به نکات فوق، المان انتخابي براي اين مسئله بصورت زير خواهد بود:

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

7- فرضيات ساده کننده منطبق با فيزيک مسئله

با توجه به اينکه معادلات حاصل از فرمولاسيون گاهي بسيار پيچيده مي گردد، فرضيات ساده کننده و حذف جملات کوچک بطوريکه به منطق و فيزيک مسئله آسيب نرساند، مي تواند به ساده شدن حل معادلات حاصله کمک نمايد.

در اين مثال ساده اين مرحله انجام نمي گيرد.

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

 

پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزنده انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) از لینک زیر استفاده کنید: